• Cover Image

Fen Bilimleri Dergisi : Vol. 32, No 2 2011

By: AMİROV, Rauf

Description: Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesinin resmi yayınıdır. Fen ve Mühendislik Bilimleri ulusal ve uluslararası araştırmaları yayınlar. Cumhuriyet Fen Dergisi, yılda iki kez yayınlanır....

Table of Content: 2010-2011 Kış Sezonunda Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisinin Bazı Parametrelerle Değerlendirilmesi 1-12 -- Acetamiprid Uygulamasının Mısır Kültür Formlarında Yaprak Anatomik Yapısı Üzerine Etkisi 13-21 -- New locality records of blunt-nosed viper, Macrovipera lebetina obtusa in central Anatolia, Turkey (Serpentes: Viperidae) 22-29 -- Sodyumdodesilsülfat Miseli Ortamında 8-hidroksikinolin ile Kompleksleştirme Yoluyla Bakırın UV-VIS Spektrofotometrik Tayini 30-45...

Read More